facebook
youtube
Liên hệ
HOTLINE

Hướng Dẫn Cập Nhật Firmware Sửa Lỗi Ngày Giờ Cho Đầu Ghi Hình Dòng HF 4500/3600/2700HF

Hướng dẫn cập nhật firmware sửa lỗi ngày giờ cho  đầu ghi hình dòng HF

Tải File hướng dẫn và công cụ chỉnh sửa cho đầu ghi 4500HF  Tại Đây

Tải File hướng dẫn và công cụ chỉnh sửa cho đầu ghi 3600HF Tại Đây

Tải File hướng dẫn và công cụ chỉnh sửa cho đầu ghi 2700HE Tại Đây

< Previous item
Next item >