facebook
youtube
Liên hệ
HOTLINE

DOWNLOAD PHẦN MỀM

Download

PHẦN MỀM CMS , ĐIỆN THOẠI ĐẦU GHI HÌNH HD-CVI VDTECH Download
Phần mềm CMS VDTECH - SPYEYE , Điện thoại đầu ghi hình HD-CVI Download
Phần mềm CMS, Điện thoại đầu ghi hình SPYEYE Download
Phần mềm CMS VDTECH, Điện thoại đầu ghi hình HD-SDI Download
PHÂN MỀM TRA CỨU SẢN PHẨM NOVADI TRÊN ANDROID Download
Phần mềm CMS VDTECH (free) ,ĐThoại của IP CAMERA Download
Phần mềm CMS PURASEN (free) ,ĐThoại của IP CAMERA: 1.3M, 2.0M Download
Phần mềm CMS PURASEN (free) ,ĐThoại của iDVR: PU36iD960H.4, PU45iD960H.4 Download
Phần mềm CMS PURASEN (free) ,ĐThoại của NVR: PU36N4, PU45N4 Download
Phần mềm CMS PURASEN (free) ,ĐThoại của HD-SDI: PU27SDI, PU36SDI Download
Hướng dẫn lập trình báo trộm AL27 Download
Hướng dẫn lập trình báo trộm AL36 Download
Hướng dẫn lập trình báo trộm AL36S Download
Hướng dẫn lập trình báo trộm AL45 Download
CMS VDTECH (free) ,ĐThoại của DVR: ( Analog - AHD ) Download